قرعه کشی


اسامی برندگان دوره اول قرعه کشی محصولات پرمون و هربکس

                                فروردین ماه

شماره کارت شماره همراه شهر
۱۱۲۹۴۷۱۱۰۹ ۸۷۵۸**۰۹۱۳۴ خمینی شهر
۱۱۶۰۰۰۸۲۰۸ ۸۰۵۶**۰۹۳۷۶ شیراز
۱۱۷۲۳۰۴۹۲۸ ۱۷۸۳**۰۹۱۳۴ اصفهان
۱۱۱۳۵۵۶۹۹۰ ۷۸۳۰**۰۹۱۷۹ شیراز
۱۱۴۲۲۷۳۷۲۹ ۱۹۶۳**۰۹۱۷۷ شیراز
۱۱۵۶۸۹۸۲۵۲ ۲۲۹۸**۰۹۱۷۵ شیراز
۱۱۳۴۵۹۰۲۱۶ ۵۹۰۵**۰۹۱۴۹ ارومیه
۱۱۵۶۵۳۱۱۵۶ ۳۰۵۴**۰۹۱۳۳ یزد
۱۰۵۴۶۲۹۵۰۰ ۵۱۵۶**۰۹۱۷۰ سعادت شهر
۱۰۵۹۳۷۸۷۸۴ ۳۶۸۴**۰۹۱۷۷ شیراز
۱۰۸۲۰۶۷۸۶۶ ۴۶۲۲**۰۹۳۵۵  اندیمشک
۱۰۵۳۸۰۰۸۶۶ ۹۸۱۰**۰۹۱۰۴ اصفهان
۱۰۱۸۷۷۱۵۴۱ ۴۱۳۵**۰۹۳۳۱ تبریز

اسامی برندگان دوره دوم قرعه کشی محصولات پرمون و هربکس

                                اردیبهشت ماه

شماره کارت شماره همراه شهر
۱۱۷۱۸۶۵۵۶۴ ۸۸۱۳**۰۹۱۲۶ سلماس
۱۱۷۴۶۲۲۹۸۸ ۰۵۷۲**۰۹۳۵۲ ارومیه
۱۱۸۱۰۱۸۹۱۴ ۰۲۹۵**۰۹۱۴۰ اصفهان
۱۱۱۷۹۳۶۳۸۵ ۴۳۳۹**۰۹۱۷۱ شیراز
۱۱۳۲۱۸۷۶۵۴ ۳۴۹۲**۰۹۱۳۴ اصفهان
۱۱۲۹۹۹۴۰۶۵ ۹۵۴۳**۰۹۱۹۰ کرج
۱۱۵۶۵۲۲۰۵۶ ۶۰۰۲**۰۹۳۰۳ مشهد
۱۱۷۹۴۵۴۸۳۰ ۳۹۶۱**۰۹۱۳۱ یزد
۱۰۵۶۶۶۷۰۶۱ ۵۶۰۲**۰۹۳۵۴ اصفهان
۱۰۷۰۱۰۴۱۴۵ ۷۲۷۰**۰۹۳۵۱ تهران
‎۱۰۳۲۲۶۷۶۹۹ ۳۵۸۱**۰۹۱۳۶  شهرداران
۱۰۷۷۷۴۰۶۵۴ ۲۱۶۷**۰۹۱۲۳ تهران
‎۱۰۵۵۰۹۱۳۳۱‎ ۱۸۲۳**۰۹۱۹۴ تهران

از برندگان محترم تقاضا می شود از همان شماره ای که کد را ارسال نموده اند، آدرس پستی (کد پستی قید شود) خود را برای ما به شماره  ۳۰۰۰۱۵۷۲ پیامک کنند تا جوایز از طریق پست برایشان ارسال شود.